Polityka prywatności

1. Podstawy

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Salvado Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych.

1.2 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Salvado nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Zasady ochrony danych osobowych

2.1 Salvado dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

2.2 Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane (w tym dane zawarte w umowach, jak również inne zebrane przez Salvado dane osobowe klientów i użytkowników serwisów internetowych), przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

3. W jakim celu są wykorzystywane informacje

3.1 Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

3.2 Dane w postaci adresu e-mail są wykorzystywane w celach marketingowych a w szczególności do doręczania treści reklamowych drogą elektroniczną

3.3 Dane w postaci numeru telefonu są wykorzystywane do celów realizacji usług zamówionych przez klientów i użytkowników serwisu a także do wykonywania działań reklamowych i marketingowych drogą telefoniczną

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1 Salvado zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2 Salvado dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

zasada 1 – poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
zasada 2 – uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
zasada 3 – adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
zasada 4 – dokładne i aktualne;
zasada 5 – nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
zasada 6 – przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
zasada 7 – bezpiecznie przechowywane;
zasada 8 – nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Pozyskiwanie danych

5.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Salvado zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

5.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;
kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Salvado nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
podczas korzystania z zasobów strony www.salvado.pl - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies".
Cookies - małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Salvado Pozwalają one stronie "zapamiętać", kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron Salvado Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron.

6. Prawa użytkownika

6.1 Salvado respektuje przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika.

6.2 Każdy klient i użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

6.3 W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.4 Użytkownika korzysta ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do administratora danych pisma, w którym przedstawi swoje żądania.

6.5 Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

7. Zakres udostępniania danych o klientach i użytkownikach:

7.1 Salvado oświadcza, że użycza zgromadzone dane osobowe użytkowników innym osobom, firmom lub instytucjom 7.2 Rejestrując się lub wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronach zarządzanymi przez Salvado użytkownik zgadza się na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną i telefoniczną od podmiotów współpracujących z Salvado a także tym, którym dane zostały użyczone lub przekazane

8. Zmiany dotyczące polityki prywatności:

8.1 Na zmiany w polityce ochrony prywatności Salvado mogą mieć wpływ mziany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach www Salvado W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
Filmy i seriale online